Bay cao thì mặc bay cao – Nguyễn Trí

Bay Cao Thì Mặc Bay Cao – Nguyễn Trí
Bay Cao Thì Mặc Bay Cao – Nguyễn Trí

Bay cao thì mặc bay cao – VOV

Tác giả: Nguyễn Trí.

Giọng đọc: Hồng Huệ