Bước Vào Nhà Trọ Lúc Đêm Về – Song Phương

Bước Vào Nhà Trọ Lúc Đêm Về – Song Phương
Bước Vào Nhà Trọ Lúc Đêm Về – Song Phương

Bước Vào Nhà Trọ Lúc Đêm Về – Truyện ngắn

Tác giả: Song Phương.

Giọng đọc: Hải Yến.