Cám ơn em đã yêu anh – Duyên Anh

Cám ơn Em đã Yêu Anh – Duyên Anh
Cám ơn Em đã Yêu Anh – Duyên Anh

Cám ơn em đã yêu anh

Tác giả: Duyên Anh – Giọng đọc: Lê Duyên

Nguồn: LeDuyen Channel