Chị ơi..! Ngày mai đợi anh đi học nhé..!

Chị ơi..! Ngày Mai đợi Anh đi Học Nhé..!
Chị ơi..! Ngày Mai đợi Anh đi Học Nhé..!