Chiếc điện thoại di động của nhà chùa – Phan Cung Việt

Chiếc điện Thoại Di động Của Nhà Chùa – Phan Cung Việt
Chiếc điện Thoại Di động Của Nhà Chùa – Phan Cung Việt

Chiếc điện thoại di động của nhà chùa – VOV

Tác giả: Phan Cung Việt.

Giọng đọc: Hồng Huệ.