Cuộc đời và sự nghiệp Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln

Cuộc đời Và Sự Nghiệp Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln
Cuộc đời Và Sự Nghiệp Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln

Tổng Thống Abraham Lincoln – Tác giả: Trần Thu Phàm

Khi làm bất cứ một việc gì, quá trình chuẩn bị đóng vai trò rất quan trọng, quyết định kết quả thành – bại. Trong tình yêu cũng vậy, để mối quan hệ luôn bền vững, bạn phải chuẩn bị đầy đủ cả yếu tố tinh thần lẫn vật chất. Yếu tố tinh thần là sự mở rộng tấm lòng, sẵn sàng đón nhận và vun vén cho tình yêu, các kỹ nằng giao tiếp ứng xử… Tuy không nên đặt yếu tố vật chất lên vị trí hàng đầu nhưng “có thực mới vực được đạo”, với một cái bụng sôi, người ta khó lòng hào hứng nói về yêu đương.