Hoa Xương Rồng Nở Muộn – Trương Vân Ngọc

Hoa Xương Rồng Nở Muộn – Trương Vân Ngọc
Hoa Xương Rồng Nở Muộn – Trương Vân Ngọc

Hoa Xương Rồng Nở Muộn – VOV

Tác giả: Trương Vân Ngọc.

Giọng đọc: Sơn Tùng.