Làng Lính – Đỗ Tiến Thụy

Làng Lính – Đỗ Tiến Thụy
Làng Lính – Đỗ Tiến Thụy

Làng Lính – VOV

Tác giả: Đỗ Tiến Thụy.

Giọng đọc: Vân Anh.