Một Chút Tân Lang – Lê Minh Hà

Một Chút Tân Lang – Lê Minh Hà
Một Chút Tân Lang – Lê Minh Hà

Một Chút Tân Lang – VOV

Tác giả: Lê Minh Hà.

Giọng đọc: Hải Yến.