Mưa Quê – Sỹ Quý

Mưa Quê Sỹ Quý
Mưa Quê Sỹ Quý

Nguồn: VOH Online

Quê tôi ở miền Tây sông nước. Trời mưa thì cơ man là nước, nước trên bờ, dưới ruộng, rồi nước tràn bờ. Lũ trẻ con ở quê, đứa quần cụt, đứa chẳng thèm mặc đồ, đen nhẻm ra tắm mưa ở bờ ruộng.

Đủ trò trên ruộng, từ xô nhau, té nước, rồi mò mẫm mò cua bắt ốc, chụp mấy con cá nhoi lên bờ. Tiếng trẻ con cười vang dội vùng quê.