Mười vạn câu hỏi vì sao – Tìm hiểu cơ thể người

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Tìm Hiểu Cơ Thể Người
Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Tìm Hiểu Cơ Thể Người

Mười vạn câu hỏi vì sao

Người thực hiện: Trương Văn Khởi – Trần Huỳnh Phương Trang

10 vạn câu hỏi vì sao đã giúp giải đáp vô vàn những thắc mắc của các bạn nhỏ về mọi thứ, và lần này, 10 vạn câu hỏi vì sao sẽ giúp các em trả lời những câu hỏi về cơ thể con người. ví dụ như:

Vì sao phải thay răng?

Trong cơ thể người tế bào nào dài nhất ?

Vì sao mắt chóng mỏi khi nhìn vật gần ?

Vì sao ngáp lại chảy nước mắt ?