Nghiên Cứu Phong Cách Lãnh Đạo Của Các Doanh Nhân Nhật Bản

Nghiên Cứu Phong Cách Lãnh Đạo Của Các Doanh Nhân Nhật Bản
Nghiên Cứu Phong Cách Lãnh Đạo Của Các Doanh Nhân Nhật Bản

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi doanh nghiệp mỗi phong cách quản trị, nhưng không phải cách thức nào cũng có thể đem về thành công. Một lãnh đạo anh minh phải là người có cách quản lý linh hoạt, biết thay đổi cho phù hợp với từng thời điểm, từng giai đoạn giống như cách mà người Nhật dạy trẻ:

Khi một đứa trẻ còn nhỏ, cha mẹ là người luôn trực tiếp ở bên, từng li từng tí dạy cho con ngồi, con đứng, con đi,…

Nhưng một khi con lớn hơn, đã đủ nhận thức thì cha mẹ không còn kè kè bên cạnh 24/24 nữa. Điều họ làm bây giờ là khéo léo đưa ra các mục tiêu cho con thực hiện để giúp hình thành một định hướng phát triển đúng và rèn luyện bản lĩnh vượt qua các thử thách trong cuộc sống. Và trong quá trình ấy thì họ vẫn âm thầm dõi theo để giúp đỡ con khi cần thiết.