Ngoạ hổ tàng long – Tập 3 – Vương Độ Lư

Ngoạ Hổ Tàng Long Tập 3
Ngoạ Hổ Tàng Long Tập 3

Hôm sau, ngày hai mươi chín, buổi trưa Lưu Thái Bảo ra phố mua lễ vật, là hai cân bánh Phúc thọ, một bao trà Long tỉnh, một giỏ quất Phúc Kiến, nửa cân mứt táo.

Buổi chiều, Thái Tương Muội trang điểm xong, búi tóc kiểu Bàn long thật khéo, đội một cái khăn hồng lăng, đeo nữ trang, mặc một chiếc áo đoạn thêu hoa, đi một đôi hài Kim phượng hoàng cong vút, tay đeo nhẫn vàng, trước ngực giắt một cái khăn tay lụa hồng, còn có một cái hà bao bằng đoạn màu hoa sen…

+ Ngoạ hổ tàng long – Tập 1 – Vương Độ Lư

+ Ngoạ hổ tàng long – Tập 2 – Vương Độ Lư

Nguồn: Thư viện sách nói dành cho người mù