Ngôi Sao Trên Vai – Vũ Thanh Lịch

Ngôi Sao Trên Vai – Vũ Thanh Lịch
Ngôi Sao Trên Vai – Vũ Thanh Lịch

Ngôi Sao Trên Vai – VOV

Tác giả: Vũ Thanh Lịch – Giọng đọc: Hồng Huệ