Ông Già Và Biển Cả

Ông Già Và Biển Cả
Ông Già Và Biển Cả

Ông Già Và Biển Cả – Tác Giả Ernest Hemingway

Tác giả: Ernest HemingWay

Nhà xuất bản Lao Động ấn hành

Giọng đọc: Đỗ Trung Hậu