Tiểu Thuyết Giông Tố

Giông Tố
Giông Tố

Giông Tố – Tác giả: Vũ Trọng Phụng

Nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 2006

Giọng đọc: Trung Nghị