Vụ kiện châu chấu

Vụ Kiện Châu Chấu
Vụ Kiện Châu Chấu

Ngày ấy có một con châu chấu mải mê kiếm ăn lạc mất đường về. Tối đến, trời rét lại mưa rơi rả rích, làm cho chấu ta run rẩy. Nó muốn tìm một chỗ ngủ, nhưng bóng đen dày đặc chẳng biết đường nào mà lần.

– “Ta cứ bò liều may gặp chỗ nào khỏi ướt thì nằm tạm một đêm”.

Nghĩ vậy, chấu ta cứ lồm cồm bò mãi trên một cành cây mới bám được. Cuối cùng, không ngờ nó lại lọt được vào nhà chim ri. Ðến đây, châu chấu thấy ấm áp dễ chịu…

Nguồn: nhacvietplus.com.vn